o!JanieMoge

Polityka prywatności

Aplikacja nie zbiera żadnych danych o Tobie!
Całą polityka prywatności tej aplikacji zawiera się w tych kilku słowach: nie udostępniamy Twoich danych, nie przetrzymujemy Twoich danych ani nawet ich nie zbieramy. Nie nagrywa Cię, nie zapisuje nic w chmurze. Jest całkowicie offline :)
To miło, prawda?

Privacy Policy

The application does not collect any data about you!
The entire privacy policy of this application is contained in these few words: we do not share your data, we do not store your data or even collect it. It doesn't record you, it doesn't save anything in the cloud. It's completely offline :)
It's nice, isn't it?

Strona główna